RNDr. Libor Forst

Jažlovická 28/1320, 149 00 Praha 4 Chodov
IC: 41132602
email: "lf" nebo "i" v této doméně

Vyšla mi druhá kniha

Namočil jsem se do trail-o

Pracuji na vývoji firewallu Kernun

Ale jinak hlavně na MFF UK v Praze