Matfyzpress 2010
ISBN 978-80-7378-152-1

Data pro některé příklady:

Errata (stav k 12.10.2011)