Testovací WWW stránka – odkaz bez uvozovek, kompaktní